| NAUCZYCIELE | KLASA I | KLASA II | KLASA III | NASI NAJLEPSI |

GIMNAZJUM – KLASA II

Wychowawca:
KRAKÓWKO URSZULA

Dmochoowska Mariola
Dmochowski Dominik
Godlewska Magdalena
Hilarczuk Izabela
Kaczyński Patryk
Kempista Kinga
Łojek Agnieszka
Łojek Daniel
Michalak Agnieszka
Ołdakowski Sylwester
Podbielska Magdalena
Podbielska Monika
Sienicka Martyna
Pruszkowska Paulina
Żebrowska Patrycja

SAMORZĄD KLASY
Gospodarz:
J
Z-ca gospodarza:
I
Skarbnik i sekretarz:
C| Strona główna | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |