| HARCERSTWO |

HARCERSTWO

14 DRUŻYNA HARCERSKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM

Drużynowa: – Małgorzata Gołaszewska – Zaręba.

Drużyna istnieje i działa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem.
Podlega Komendzie Hufca Ziemi Łomżyńskiej.

PRAWO HARCERSKIE

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom, i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.HYMN ZHP

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy,
w niej tylko życie, więc idziem żyć.
Świty się bielą, otwórzmy bramy,
rozkaz wydany: Wstań, w słońce idź!
Ramię pręż, słabość krusz,
ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew, w bój czy trud,
pójdzie rad harcerzy polskich ród!SYMBOLIKA ZHP

KRZYŻ HARCERSKI - projekt Krzyża opracował w 1912 ks. Kazimierz Lutosławski, jako odznakę nielegalnie działającej w Warszawie Naczelnej Komisji Skautowej. Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłę i umiejętność, sprawność i wiedzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem ,,Czuwaj’’. Kształt tego krzyża jest dawny; takiego użyto do naszego orderu waleczności: ,,Virtuti Militari’’. Ma on w środku okrąg- symbol doskonałości, a w nim gwiazdę, jakby światło przewodnie. Hasło ,,Czuwaj- to pobudka, ostrzeżenie; oznacza gotowość do pracy nieustannej. Krzyż Harcerski otrzymuje się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego i nosi się go 2 cm nad lewą kieszenią munduru.

LILIJKA - odznaka noszona na nakryciu głowy przez harcerzy i instruktorów. Wzorowana jest na igle magnetycznej kompasu- harcerz zawsze wybiera słuszną drogę.

CZUWAJ - tradycyjne pozdrowienie harcerskie.
| Strona główna | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |