RADA PEDAGOGICZNA | RADA RODZICÓW | SAMORZĄD SZKOLNY | ROZKŁAD ZAJĘĆ
| PODRĘCZNIKI | PUBLIKACJE | ABSOLWENCI

ROZKŁAD ZAJĘĆSZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa

VI

V

IV

III

II

I

0

PONIEDZIAŁEK

1
2
3
4
5
6WTOREK

12
3
4
5
67
ŚRODA

12
3
4
5
6
7CZWARTEK

1
23
4
56
7PIĄTEK

12
3
4
5
6
7GIMNAZJUM

Klasa

III

II

I

PONIEDZIAŁEK

1
2
3
4
5
6
7WTOREK

1
2
3
4
5
6
7
8


ŚRODA

1
2
3
4
5
6
7
CZWARTEK

12
3
4
5
6
7
8PIĄTEK

1
2
3
4
5
6
7
| Strona główna | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |