RADA PEDAGOGICZNA |
RADA RODZICÓW | SAMORZĄD SZKOLNY | ROZKŁAD ZAJĘĆ | PODRĘCZNIKI | PUBLIKACJE | ABSOLWENCI

RADA PEDAGOGICZNA

Kossakowska Bogusława Dyrektor Szkoły

Balwicka Aneta – nauczyciel języka niemieckiego

Banasik Paweł – nauczyciel języka angielskiego

Cybulska Katarzyna – nauczyciel: muzyki, plastyki, kształcenia zintegrowanego

Dołkowska Edyta – nauczyciel wychowania fizycznego

Gołaszewska Małgorzata – nauczyciel oddziału przedszkolnego

Gosk Stanisław – nauczyciel religii

Grabowska Dorota – nauczyciel: języka angielskiego

Janczewska Irena – nauczyciel języka polskiego

Kaczyńska Janina Katarzyna – nauczyciel: biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie

Kostro Bożena – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Krakówko Robert – nauczyciel: matematyki, wychowania fizycznego

Krakówko Urszula – nauczyciel: matematyki, informatyki

Sakowicz Wiesława – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa

Sienicka Iwona – nauczyciel języka polskiego

Szulborska Elżbieta – nauczyciel: geografii, historii, przyrody

Zaborowska Anna – nauczyciel: matematyki, fizyki, informatyki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych
| Strona główna | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |