RADA PEDAGOGICZNA | RADA RODZICÓW | SAMORZĄD SZKOLNY |
ROZKŁAD ZAJĘĆ | PODRĘCZNIKI | PUBLIKACJE | ABSOLWENCI

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca – Dorota Jaworowska

Zastępca przewodniczącej

Członkowie


| Strona główna | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |