RADA PEDAGOGICZNA | RADA RODZICÓW | SAMORZĄD SZKOLNY |
ROZKŁAD ZAJĘĆ | PODRĘCZNIKI | PUBLIKACJE | ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

Opiekun Samorządu Szkolnego – Dołkowska Edyta

Przewodniczący SU: Daniel Łojek, kl. III gimnazjum

Z – ca Przewodniczącego SU: Aleksandra Dąbrowska, kl. II gimnazjum

Członkowie SU:

Aleksandra Jaźwińska, kl. II gimnazjum

Klaudia Gąsowska, kl. II gimnazjum

Sebastian Jaworowski, l. II gimnazjum

Agnieszka Łojek, kl. III gimnazjum


| Strona główna | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |